08-821171
0708-821171
Dimax
senka

• KVALITETSPOLICY •

Städning, Lokalvård samt hushållsnära tjänster i Storstockholm. Dimax erbjuder städtjänster av högsta kvalitet

Dimax, Stockholm

Kvalitetspolicy

 • tillfredsställa kundernas krav, önskemål och behov.
 • städkvalitén genom att kontinuerligt leverera den överenskomna städnivån vid rätt tidpunkt och med godkända medel och metoder.
 • servicekvalitén genom att visa öppenhet, flexibilitet och lyhördhet samt att ha fungerande mötesrutiner.
Mätning av städkvalitet görs med hjälp av två typer av underlag:

Avvikelserapport

 • används när någon hos entreprenören eller kunden identifierar en avvikelse från den överenskomna kvalitetsnivån

Kvalitetsrapport

 • används bara vid planerade kvalitetskontroller.
Kvalitetssäkring av enskilda objekt

 Kvalitetssäkring av ett specifikt objekt sker enligt följande:

 1. En kvalitetsplan för objektets speciella behov tas fram i samarbete med kunden. En plan för att säkerställa kvalitetsuppföljningen upprättas.
 1. En introduktion för städpersonal, som ska sköta uppdraget, genomförs. Viktigt för oss, är att känna till kundens rutiner för att vi på bästa sätt ska kunna anpassa våra städrutiner till kundens dagliga verksamhet.
 1. Projekt-/startplan för det nya objektet tas fram. Den skall innehålla en planering, för genomgång av lokalerna och städområden, samt planerade möten med städpersonalen och även med kundens kontaktperson.
 1. För varje städobjekt, kommer det att finnas en detaljerad städinstruktion med överenskommen frekvens. Under den första veckan utför den ansvariga arbetsledaren dagligen en egenkontroll av kvalitén, som dokumenteras och rapporteras till kunden, med uppföljning minst 2 gånger i månaden.

Vår personal bär alltid vår företagsbricka med foto samt lätt igenkännbar enhetlig klädsel. Inom företaget har vi även strikta rutiner för hantering av kunders nycklar, larmkoder och andra uppgifter av personlig karaktär.

Personalen behärskar svenska språket i sådan omfattning att de kan kommunicera och tillgodogöra sig information, anvisningar och säkerhetsbestämmelser etc.

service id

Dimax
senka
Dimax, Stockholm

DIMAX har sin ansvarsförsäkring hos

ansvarsförsäkring
ansvarsförsäkring
ansvarsförsäkring
ansvarsförsäkring
Dimax, Stockholm

100% KVALITET

kvalitet, snabbt genomförande av konsumenternas efterfrågan och ett mycket konkurrenskraftigt pris

Kontorstid
 • Måndag - Fredag : 08:00 - 17:00
 • Lördag : Stängt
 • Söndag : Stängt
Dimax
 • Adress: Box 1317, 171 25 Solna, Sweden
 • Tel.: 08-821171
 • Tel.: 0708-821171
E-mail: info@dimax.se
All rights reserved © 2016 Dimax
Design Studio Digital , Novi Sad, Serbia